Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ห่อข้าวยายบา
 

 

รหัสพรรณไม้ 7-56140-001-010/2
ชื่อพื้นเมือง ห่อข้าวยายบา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Platycerium wallichii  Hook.
ชื่อวงค์ POLYPODIACEAE
ชื่อสามัญ

Staghorn Fern

ประโยชน์ ใบต้มกินลดไข้และแก้อ่อนเพลียของสตรีอยู่ไฟหลังคลอด
ลักษณะวิสัย เฟิน
ลักษณะเด่น ใบปกคลุมด้วยขนรูปดาว ปลายใบ 2 แฉก
บริเวณที่พบ หลังห้องน้ำหญิง
ภาพถ่ายใบ
ภาพถ่ายลักษณะวิสัย