Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เหียง
 

 

รหัสพรรณไม้ 7-56140-001-057/111
ชื่อพื้นเมือง เหียง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.
ชื่อวงค์ DIPTEROCARPACEAE
ชื่อสามัญ -
ประโยชน์ เปลือกใช้ทำน้ำมันใส่แผล และรักษาโรค เรื้อน
ลักษณะวิสัย ไม้ต้น
ลักษณะเด่น ยอดอ่อนมีขนปกคลุม
บริเวณที่พบ ข้างสวนพฤกษศาสตร์
ภาพถ่ายใบ
ภาพถ่ายลักษณะวิสัย
ภาพถ่ายลำต้น