Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เปา รัง
 

 

รหัสพรรณไม้ 7-56140-001-060/194
ชื่อพื้นเมือง เปา รัง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Shorea siamensis Miq.
ชื่อวงค์ DIPTEROCARPACEAE
ชื่อสามัญ -
ประโยชน์ ลำต้นใช้ในการก่อสร้างทั่วไป
ลักษณะวิสัย ไม้ต้น
ลักษณะเด่น เปลือกสีเทา แตกเป็นร่องตามยาว
บริเวณที่พบ ข้างสวนพฤกษศาสตร์
ภาพถ่ายใบ
ภาพถ่ายลักษณะวิสัย
ภาพถ่ายลำต้น